Warren Warren, she's our lass--
If she can't win, I'll smoke some grass.

Or something.

linky
_________________________
MACTECH ubi dolor ibi digitus