I use it to make smoothies. smirk
_________________________